ในปัจจุบันมีความละเอียดขึ้นมาใหม่คือ 4K หรือ Ultra High Definition เป็นมาตรฐานใหม่ของความละเอียดของ “จอภาพ” โดยมีความละเอียดหน้าจอสำหรับทีวี 4K แบบ Widescreen มีความละเอียดที่ 3840 x 2160 พิกเซล ภาพที่ได้ออกมาประมาณ 8.29 ล้านพิกเซล ซึ่งถ้าดูถึงความแตกต่างจะมีความละเอียดมากกว่าความละเอียดของ 1920 x 1080 (Full HD) โดยความละเอียด 4K เป็นมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งการถ่ายทำด้วยกล้องความละเอียด 4K และจอฉายแบบ 4K และตลอดจนสินค้าทีวีและโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์

 

ขนาดและสัดส่วนของจอภาพ (Aspect Ratio) อัตราส่วนภาพ หรือ อัตราส่วนจอภาพ คืออัตราส่วนของความกว้างและความสูงของภาพซึ่งจะมีอยู่หลายขนาด เช่น อัตราส่วน 1:1 ภาพจะมีความกว้าง 1 ส่วนและยาว 1 ส่วน ภาพที่ได้จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส อัตราส่วน 4:3 ภาพจะมีความกว้าง 3 ส่วนและยาว 4 ส่วน ภาพจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า อัตราส่วน 16:9 ภาพจะมีความกว้าง 9 ส่วน และยาว 16 ส่วน ขนาดภาพลักษณะนี้เราจะพบได้จากการชมภาพยนตร์หรือที่เรียกว่าภาพแบบ Windscreen

 

 

 

 

โดยถ้าดูในส่วนของขนาดจอฉายจะมีอยู่ 3 แบบ คือ
1. Square Format (1:1) หมายถึง ความสูงและความกว้างของเนื้อจอมีขนาดเท่ากัน เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เราจะเรียกจอแบบนี้ว่า จอขนาด 70”x70 “ หรือ 50”x50”
2. Video Format (4:3/1.33) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างความสูงและความกว้างของจอเป็น 4: 3 เหมือนจอโทรทัศน์ รูปจอจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านิดๆ จอแบบนี้จะมีหน่วยวัดที่เป็นเส้นทแยงมุม เช่น จอแบบ 150“ (4:3) หมายถึง เนื้อจอจะมีความกว้าง 3.05 เมตร สูง 2.44 เมตร มีความยาวของเส้นทแยงมุม 150”
3. HDTV format (16:9/1.78) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างความสูงและความกว้างของจอเป็น 16: 9 ภาพจะเป็น Wide screen เหมือนจอภาพยนตร์ หรือภาพที่เราเห็นจากเครื่องเล่น DVD รูปจอจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวกว่าแบบ 4:3